SQL Server Management Studio 17.4 újdonságok

Pár napja megjelent az újabb SQL Server Management Studio, amiben van néhány újdonság (a teljesség igénye nélkül):

 • XE Profiler mostantól XEvent Profiler
 • Új ikonok a futási terveknél
 • Availability Group Latency Report
 • Vulnerability Assessment

XEvent Profiler

Az átnevezésen túl van egy nagyon fontos újdonság. Az előző verzióban, amikor elindítottam, majd bezártam a Live Data ablakot, az Extended Event session továbbra is futott, azt kézzel le kellett állítani. Mostantól, amint bezártam a Live Data ablakot, már leállítja az adatgyűjtést. 

Új ikonok a futási terveknél

Eddig, kb. ilyen ikonok voltak (SSMS 17.3-ig beleértve az előző verziókat is)

Mostantól az alábbi, új ikonokkal kell barátkozni. Nem olyan rosszak, de egy csomó prezentációmban frissíteni kell majd :)

Availability Group Latency Report

Ezzel egy kicsit mélyebben is foglalkoznék. Alapvetően ez arra hivatott, hogy lássuk, hogy mennyire van "elcsúszva" a secondary replica, illetve mekkora késleltetéssel működik az AG. Hogyan érhető el? Az SSMS-ben az AG Dashboard oldalon lehet bekapcsolni az adatgyűjtést. Az AG Dashboard az AG neén jobb gomb megnyomása utána a Show Dashboard menüponttal jeleníthető meg:

Miután megjelent a jobb oldalon lesz egy Collect Latency Data menüpont, amennyiben Windows felhasználóval csatlakoztunk! Sajnos az SQL loginok esetén ez nincs engedélyezve, de működhet ettől függetlenül :). Nem kell hozzá mást tenni, mint létre kell hozni az ehhez szükséges XE session-t és az Agent Job-ot. Ugyanis ez áll e mögött, így nem akadályoz meg nagyon abban, hogy ezt ne csak Windows felhasználóval érjem el.

AG Latency XE Session

Az XE Session kódja az alábbi:

IF EXISTS (select * from sys.server_event_sessions 
        WHERE name = N'AlwaysOn_Data_Movement_Tracing')
          BEGIN
          DROP EVENT SESSION [AlwaysOn_Data_Movement_Tracing] ON SERVER 
          END
GO

CREATE EVENT SESSION [AlwaysOn_Data_Movement_Tracing] ON SERVER 
ADD EVENT sqlserver.hadr_apply_log_block, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_capture_log_block, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_database_flow_control_action, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_db_commit_mgr_harden, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_log_block_send_complete, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_send_harden_lsn_message, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_transport_flow_control_action, 
ADD EVENT sqlserver.log_flush_complete, 
ADD EVENT sqlserver.log_flush_start, 
ADD EVENT sqlserver.recovery_unit_harden_log_timestamps, 
ADD EVENT sqlserver.log_block_pushed_to_logpool, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_transport_receive_log_block_message, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_receive_harden_lsn_message, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_log_block_group_commit, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_log_block_compression, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_log_block_decompression, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_lsn_send_complete, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_capture_filestream_wait, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_capture_vlfheader 
ADD TARGET package0.event_file(SET filename=N'AlwaysOn_Data_Movement_Tracing.xel',max_file_size=(25),max_rollover_files=(4))
WITH (MAX_MEMORY=4096 KB,EVENT_RETENTION_MODE=ALLOW_SINGLE_EVENT_LOSS,MAX_DISPATCH_LATENCY=30 SECONDS,MAX_EVENT_SIZE=0 KB,MEMORY_PARTITION_MODE=NONE,TRACK_CAUSALITY=OFF,STARTUP_STATE=ON)

GO        

ALTER EVENT SESSION [AlwaysOn_Data_Movement_Tracing] ON SERVER STATE = START
GO

Agent job

Szerencsére az XE Session-t nem kell manuálisan létrehozni, hisz az Agent job tartalmazza ezt is. Csak ezt kell létrehozni, ami utána a következőket csinálja:

 • Collect AG Information: ez a tempdb-ben létrehozza a szükséges objektumokat és az AG alapvető információit is elmenti.
 • Create XE Session: ez létrehozza az XE adatgyűjtést.
 • Wait For Collection: 2 percet várakoztatja az Agent job-ot.
 • End XE Session: leállítja az XE adatgyűjtést.
 • Extract XE Data: az összegyűjtött adatokból, a tempdb adatbázisba kirakja táblákba a riporthoz szükséges értékeket.
 • Create Result Set: megcsinálja az adatbázisonkénti összesítést.

A teljes Agent job script alább megtalálható. Fontos, hogy az elején megadott változóknak a megfelelő értékeket meg kell adni, illetve SQLCMD módban kell futtatni:

 • JobOwner változó: ez lesz az Agent Job owner-e, itt most az sa-t adtam meg. Ezt mindenki mérlegelje maga, hogy mi legyen.
 • AGName változó: annak az Availability Group-nak a neve, amit mérni szeretnénk.

A job neve AlwaysOn_Latency_Data_Collection lesz. A kód SQL Server 2014-ig visszamenőleg működik (legalábbis SQL Server 2014 SP2-ig biztosan)

-- Switch to SQLCMD mode by using ALT+Q+M
:SETVAR JobOwner sa
:SETVAR AGName SQLAG


USE [msdb]
GO

/****** Object: Job [AlwaysOn_Latency_Data_Collection]  ******/
BEGIN TRANSACTION
DECLARE @ReturnCode INT
SELECT @ReturnCode = 0
/****** Object: JobCategory [[Uncategorized (Local)]]  ******/
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.syscategories WHERE name=N'[Uncategorized (Local)]' AND category_class=1)
BEGIN
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_category @class=N'JOB', @type=N'LOCAL', @name=N'[Uncategorized (Local)]'
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

END

DECLARE @jobId BINARY(16)
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'AlwaysOn_Latency_Data_Collection', 
		@enabled=0, 
		@notify_level_eventlog=2, 
		@notify_level_email=0, 
		@notify_level_netsend=0, 
		@notify_level_page=0, 
		@delete_level=0, 
		@description=N'No description available.', 
		@category_name=N'[Uncategorized (Local)]', 
		@owner_login_name=N'$(JobOwner)', @job_id = @jobId OUTPUT
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
/****** Object: Step [Collect AG Information]  ******/
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'Collect AG Information', 
		@step_id=1, 
		@cmdexec_success_code=0, 
		@on_success_action=3, 
		@on_success_step_id=0, 
		@on_fail_action=2, 
		@on_fail_step_id=0, 
		@retry_attempts=0, 
		@retry_interval=0, 
		@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL', 
		@command=N' USE TEMPDB
         IF OBJECT_ID(''AGInfo'') IS NOT NULL
           BEGIN
            DROP TABLE AGInfo
          END 
         IF OBJECT_ID(''LatencyCollectionStatus'') IS NOT NULL
           BEGIN
            DROP TABLE LatencyCollectionStatus
           END
          CREATE TABLE LatencyCollectionStatus(
            [collection_status] [NVARCHAR](60) NULL,
            [start_timestamp] [DATETIMEOFFSET] NULL,
            [startutc_timestamp] [DATETIMEOFFSET] NULL
          )
         INSERT INTO LatencyCollectionStatus(collection_status, start_timestamp, startutc_timestamp) values (''Started'', GETDATE(), GETUTCDATE())
         SELECT
         AGC.name as agname
         , RCS.replica_server_name as replica_name
         , ARS.role_desc as agrole
         INTO AGInfo
         FROM
           sys.availability_groups_cluster AS AGC
           INNER JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_cluster_states AS RCS
           ON
           RCS.group_id = AGC.group_id
           INNER JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states AS ARS
           ON
           ARS.replica_id = RCS.replica_id
           where AGC.name = N''$(AGName)''', 
		@database_name=N'tempdb', 
		@flags=0
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
/****** Object: Step [Create XE Session]  ******/
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'Create XE Session', 
		@step_id=2, 
		@cmdexec_success_code=0, 
		@on_success_action=3, 
		@on_success_step_id=0, 
		@on_fail_action=2, 
		@on_fail_step_id=0, 
		@retry_attempts=0, 
		@retry_interval=0, 
		@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL', 
		@command=N'IF EXISTS (select * from sys.server_event_sessions 
        WHERE name = N''AlwaysOn_Data_Movement_Tracing'')
          BEGIN
          DROP EVENT SESSION [AlwaysOn_Data_Movement_Tracing] ON SERVER 
          END
        CREATE EVENT SESSION [AlwaysOn_Data_Movement_Tracing] ON SERVER ADD EVENT sqlserver.hadr_apply_log_block, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_capture_log_block, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_database_flow_control_action, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_db_commit_mgr_harden, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_log_block_send_complete, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_send_harden_lsn_message, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_transport_flow_control_action, 
ADD EVENT sqlserver.log_flush_complete, 
ADD EVENT sqlserver.log_flush_start, 
ADD EVENT sqlserver.recovery_unit_harden_log_timestamps, 
ADD EVENT sqlserver.log_block_pushed_to_logpool, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_transport_receive_log_block_message, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_receive_harden_lsn_message, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_log_block_group_commit, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_log_block_compression, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_log_block_decompression, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_lsn_send_complete, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_capture_filestream_wait, 
ADD EVENT sqlserver.hadr_capture_vlfheader ADD TARGET package0.event_file(SET filename=N''AlwaysOn_Data_Movement_Tracing.xel'',max_file_size=(25),max_rollover_files=(4))
        WITH (MAX_MEMORY=4096 KB,EVENT_RETENTION_MODE=ALLOW_SINGLE_EVENT_LOSS,MAX_DISPATCH_LATENCY=30 SECONDS,MAX_EVENT_SIZE=0 KB,MEMORY_PARTITION_MODE=NONE,TRACK_CAUSALITY=OFF,STARTUP_STATE=ON)
        
        ALTER EVENT SESSION [AlwaysOn_Data_Movement_Tracing] ON SERVER STATE = START', 
		@database_name=N'master', 
		@flags=0
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
/****** Object: Step [Wait For Collection]  ******/
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'Wait For Collection', 
		@step_id=3, 
		@cmdexec_success_code=0, 
		@on_success_action=3, 
		@on_success_step_id=0, 
		@on_fail_action=2, 
		@on_fail_step_id=0, 
		@retry_attempts=0, 
		@retry_interval=0, 
		@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL', 
		@command=N'WAITFOR DELAY ''00:2:00'' 
                            GO', 
		@database_name=N'master', 
		@flags=0
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
/****** Object: Step [End XE Session]  ******/
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'End XE Session', 
		@step_id=4, 
		@cmdexec_success_code=0, 
		@on_success_action=3, 
		@on_success_step_id=0, 
		@on_fail_action=2, 
		@on_fail_step_id=0, 
		@retry_attempts=0, 
		@retry_interval=0, 
		@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL', 
		@command=N'ALTER EVENT SESSION [AlwaysOn_Data_Movement_Tracing] ON SERVER STATE = STOP', 
		@database_name=N'master', 
		@flags=0
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
/****** Object: Step [Extract XE Data]  ******/
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'Extract XE Data', 
		@step_id=5, 
		@cmdexec_success_code=0, 
		@on_success_action=3, 
		@on_success_step_id=0, 
		@on_fail_action=2, 
		@on_fail_step_id=0, 
		@retry_attempts=0, 
		@retry_interval=0, 
		@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL', 
		@command=N'
          BEGIN TRANSACTION
          USE TEMPDB
          IF OBJECT_ID(''#EventXml'') IS NOT NULL
          BEGIN
            DROP TABLE #EventXml
          END 

          SELECT 
            xe.event_name, 
            CAST(xe.event_data AS XML) AS event_data
          INTO #EventXml
          FROM
          (
          SELECT
              object_name AS event_name,
              CAST(event_data AS XML) AS event_data
            FROM sys.fn_xe_file_target_read_file(
                  ''AlwaysOn_Data_Movement_Tracing*.xel'', 
                  NULL, NULL, NULL)
            WHERE object_name IN (''hadr_log_block_group_commit'',
                  ''log_block_pushed_to_logpool'',
                  ''log_flush_start'',
                  ''log_flush_complete'',
                  ''hadr_log_block_compression'',
                  ''hadr_capture_log_block'',
                  ''hadr_capture_filestream_wait'',
                  ''hadr_log_block_send_complete'',
                  ''hadr_receive_harden_lsn_message'',
                  ''hadr_db_commit_mgr_harden'',
                  ''recovery_unit_harden_log_timestamps'',
                  ''hadr_capture_vlfheader'',
                  ''hadr_log_block_decompression'',
                  ''hadr_apply_log_block'',
                  ''hadr_send_harden_lsn_message'',
                  ''hadr_log_block_decompression'',
                  ''hadr_lsn_send_complete'',
                  ''hadr_transport_receive_log_block_message'')
  
          ) xe

          IF OBJECT_ID(''DMReplicaEvents'') IS NOT NULL
          BEGIN
            DROP TABLE DMReplicaEvents
          END 

          SET ANSI_NULLS ON

          SET QUOTED_IDENTIFIER ON

          CREATE TABLE DMReplicaEvents(
            [server_name] [NVARCHAR](128) NULL,
            [event_name] [NVARCHAR](60) NOT NULL,
            [log_block_id] [BIGINT] NULL,
            [database_id] [INT] NULL,
            [processing_time] [BIGINT] NULL,
            [start_timestamp] [BIGINT] NULL,
            [publish_timestamp] [DATETIMEOFFSET] NULL,
            [log_block_size] [BIGINT] NULL,
            [target_availability_replica_id] [UNIQUEIDENTIFIER] NULL,
            [local_availability_replica_id] [UNIQUEIDENTIFIER] NULL,
            [database_replica_id] [UNIQUEIDENTIFIER] NULL,
            [mode] [BIGINT] NULL,
            [availability_group_id] [UNIQUEIDENTIFIER] NULL,
            [pending_writes] [BIGINT] NULL
          )

          IF OBJECT_ID(''LatencyResults'') IS NOT NULL
          BEGIN
            DROP TABLE LatencyResults
          END 
          CREATE TABLE LatencyResults(
            [event_name] [NVARCHAR](60) NOT NULL,
            [processing_time] [BIGINT] NULL,
            [publish_timestamp] [DATETIMEOFFSET] NULL,
            [server_commit_mode] [NVARCHAR](60) NULL
          )


          INSERT INTO DMReplicaEvents
          SELECT 
            @@SERVERNAME AS server_name,
            xe.event_name,
            AoData.value(''(data[@name="log_block_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS log_block_id,
            NULL AS database_id,
            AoData.value(''(data[@name="total_processing_time"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS processing_time,
            AoData.value(''(data[@name="start_timestamp"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS start_timestamp,
            CAST(SUBSTRING(CAST(xe.event_data AS NVARCHAR(MAX)), 75, 24) AS DATETIMEOFFSET) AS publish_timestamp,
            AoData.value(''(data[@name="log_block_size"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS log_block_size,
            NULL AS target_availability_replica_id,
            NULL AS local_availability_replica_id,
            NULL AS database_replica_id,
            NULL AS mode,
            NULL AS availability_group_id,
            NULL AS pending_writes
          FROM #EventXml AS xe
          CROSS APPLY xe.event_data.nodes(''/event'') AS T(AoData)
          WHERE xe.event_name = ''hadr_log_block_send_complete''

          GO


          INSERT INTO DMReplicaEvents
          SELECT 
            @@SERVERNAME AS server_name,
            xe.event_name,
            AoData.value(''(data[@name="log_block_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS log_block_id,
            AoData.value(''(data[@name="database_id"]/value)[1]'', ''INT'') AS database_id,
            AoData.value(''(data[@name="duration"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS processing_time,
            AoData.value(''(data[@name="start_timestamp"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS start_timestamp,
            CAST(SUBSTRING(CAST(xe.event_data AS NVARCHAR(MAX)), 65, 24) AS DATETIMEOFFSET) AS publish_timestamp,
            NULL AS log_block_size,
            NULL AS target_availability_replica_id,
            NULL AS local_availability_replica_id,
            NULL AS database_replica_id,
            NULL AS mode,
            NULL AS availability_group_id,
            AoData.value(''(data[@name="pending_writes"]/value)[1]'',''BIGINT'') AS pending_writes
          FROM #EventXml AS xe
          CROSS APPLY xe.event_data.nodes(''/event'') AS T(AoData)
          WHERE xe.event_name = ''log_flush_complete''

          GO

          INSERT INTO DMReplicaEvents
          SELECT 
            @@SERVERNAME AS server_name,
            xe.event_name,
            NULL AS log_block_id,
            AoData.value(''(data[@name="database_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS database_id,
            AoData.value(''(data[@name="time_to_commit"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS processing_time,
            NULL AS start_timestamp,
            CAST(SUBSTRING(CAST(xe.event_data AS NVARCHAR(MAX)), 72, 24) AS DATETIMEOFFSET) AS publish_timestamp,
            NULL AS log_block_size,
            AoData.value(''(data[@name="replica_id"]/value)[1]'', ''UNIQUEIDENTIFIER'') AS target_availability_replica_id,
            NULL AS local_availability_replica_id,
            AoData.value(''(data[@name="ag_database_id"]/value)[1]'', ''UNIQUEIDENTIFIER'') AS database_replica_id,
            NULL AS mode,
            AoData.value(''(data[@name="group_id"]/value)[1]'',''UNIQUEIDENTIFIER'') AS availability_group_id,
            NULL AS pending_writes
          FROM #EventXml AS xe
          CROSS APPLY xe.event_data.nodes(''/event'') AS T(AoData)
          WHERE xe.event_name = ''hadr_db_commit_mgr_harden''

          GO


          INSERT INTO DMReplicaEvents
          SELECT 
            @@SERVERNAME AS server_name,
            xe.event_name,
            AoData.value(''(data[@name="log_block_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS log_block_id,
            AoData.value(''(data[@name="database_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS database_id,
            AoData.value(''(data[@name="processing_time"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS processing_time,
            AoData.value(''(data[@name="start_timestamp"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS start_timestamp,
            CAST(SUBSTRING(CAST(xe.event_data AS NVARCHAR(MAX)), 82, 24) AS DATETIMEOFFSET) AS publish_timestamp,
            NULL AS log_block_size,
            NULL AS target_availability_replica_id,
            NULL AS local_availability_replica_id,
            NULL AS database_replica_id,
            NULL AS mode,
            NULL AS availability_group_id,
            NULL AS pending_writes
          FROM #EventXml AS xe
          CROSS APPLY xe.event_data.nodes(''/event'') AS T(AoData)
          WHERE xe.event_name = ''recovery_unit_harden_log_timestamps''

          GO

          INSERT INTO DMReplicaEvents
          SELECT 
            @@SERVERNAME AS server_name,
            xe.event_name,
            AoData.value(''(data[@name="log_block_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS log_block_id,
            AoData.value(''(data[@name="database_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS database_id,
            AoData.value(''(data[@name="processing_time"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS processing_time,
            AoData.value(''(data[@name="start_timestamp"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS start_timestamp,
            CAST(SUBSTRING(CAST(xe.event_data AS NVARCHAR(MAX)), 73, 24) AS DATETIMEOFFSET) AS publish_timestamp,
            AoData.value(''(data[@name="uncompressed_size"]/value)[1]'', ''INT'') AS log_block_size,
            AoData.value(''(data[@name="availability_replica_id"]/value)[1]'', ''UNIQUEIDENTIFIER'') AS target_availability_replica_id,
            NULL AS local_availability_replica_id,
            NULL AS database_replica_id,
            NULL AS mode,
            NULL AS availability_group_id,
            NULL AS pending_writes
          FROM #EventXml AS xe
          CROSS APPLY xe.event_data.nodes(''/event'') AS T(AoData)
          WHERE xe.event_name = ''hadr_log_block_compression''

          GO


          INSERT INTO DMReplicaEvents
          SELECT 
            @@SERVERNAME AS server_name,
            xe.event_name,
            AoData.value(''(data[@name="log_block_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS log_block_id,
            AoData.value(''(data[@name="database_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS database_id,
            AoData.value(''(data[@name="processing_time"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS processing_time,
            AoData.value(''(data[@name="start_timestamp"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS start_timestamp,
            CAST(SUBSTRING(CAST(xe.event_data AS NVARCHAR(MAX)), 75, 24) AS DATETIMEOFFSET) AS publish_timestamp,
            AoData.value(''(data[@name="uncompressed_size"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS log_block_size,
            AoData.value(''(data[@name="availability_replica_id"]/value)[1]'', ''UNIQUEIDENTIFIER'') AS target_availability_replica_id,
            NULL AS local_availability_replica_id,
            NULL AS database_replica_id,
            NULL AS mode,
            NULL AS availability_group_id,
            NULL AS pending_writes
          FROM #EventXml AS xe
          CROSS APPLY xe.event_data.nodes(''/event'') AS T(AoData)
          WHERE xe.event_name = ''hadr_log_block_decompression''

          INSERT INTO DMReplicaEvents
          SELECT 
            @@SERVERNAME AS server_name,
            xe.event_name,
            AoData.value(''(data[@name="log_block_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS log_block_id,
            NULL AS database_id,
            AoData.value(''(data[@name="total_sending_time"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS processing_time,
            AoData.value(''(data[@name="start_timestamp"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS start_timestamp,
            CAST(SUBSTRING(CAST(xe.event_data AS NVARCHAR(MAX)), 69, 24) AS DATETIMEOFFSET) AS publish_timestamp,
            NULL AS log_block_size,
            NULL AS target_availability_replica_id,
            NULL AS local_availability_replica_id,
            NULL AS database_replica_id,
            NULL AS mode,
            NULL AS availability_group_id,
            NULL AS pending_writes
          FROM #EventXml AS xe
          CROSS APPLY xe.event_data.nodes(''/event'') AS T(AoData)
          WHERE xe.event_name = ''hadr_lsn_send_complete''

          INSERT INTO DMReplicaEvents
          SELECT 
            @@SERVERNAME AS server_name,
            xe.event_name,
            AoData.value(''(data[@name="log_block_id"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS log_block_id,
            NULL AS database_id,
            AoData.value(''(data[@name="processing_time"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS processing_time,
            AoData.value(''(data[@name="start_timestamp"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS start_timestamp,
            CAST(SUBSTRING(CAST(xe.event_data AS NVARCHAR(MAX)), 87, 24) AS DATETIMEOFFSET) AS publish_timestamp,
            NULL AS log_block_size,
            AoData.value(''(data[@name="target_availability_replica_id"]/value)[1]'', ''UNIQUEIDENTIFIER'') AS target_availability_replica_id,
            AoData.value(''(data[@name="local_availability_replica_id"]/value)[1]'', ''UNIQUEIDENTIFIER'') AS local_availability_replica_id,
            AoData.value(''(data[@name="target_availability_replica_id"]/value)[1]'', ''UNIQUEIDENTIFIER'') AS database_replica_id,
            AoData.value(''(data[@name="mode"]/value)[1]'', ''BIGINT'') AS mode,
            AoData.value(''(data[@name="availability_group_id"]/value)[1]'',''UNIQUEIDENTIFIER'') AS availability_group_id,
            NULL AS pending_writes
          FROM #EventXml AS xe
          CROSS APPLY xe.event_data.nodes(''/event'') AS T(AoData)
          WHERE xe.event_name = ''hadr_transport_receive_log_block_message''


          DELETE
          FROM DMReplicaEvents
          WHERE CAST(publish_timestamp AS DATETIME) < DATEADD(minute, -2, CAST((SELECT MAX(publish_timestamp) from DMReplicaEvents) as DATETIME))
          COMMIT
          GO', 
		@database_name=N'tempdb', 
		@flags=0
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
/****** Object: Step [Create Result Set]  ******/
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'Create Result Set', 
		@step_id=6, 
		@cmdexec_success_code=0, 
		@on_success_action=3, 
		@on_success_step_id=0, 
		@on_fail_action=2, 
		@on_fail_step_id=0, 
		@retry_attempts=0, 
		@retry_interval=0, 
		@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL', 
		@command=N'
          BEGIN TRANSACTION
          USE TEMPDB
          declare @ag_id as nvarchar(60) 
          declare @event as nvarchar(60) 
          set @ag_id = (select group_id from sys.availability_groups_cluster where name = N''$(AGName)'')
          IF OBJECT_ID(''DbIdTable'') IS NOT NULL
          BEGIN
            DROP TABLE DbIdTable
          END 
          CREATE TABLE DbIdTable(
            [database_id] [INT] NULL
          )

          INSERT INTO DbIdTable
          select distinct database_id from sys.dm_hadr_database_replica_states where group_id=@ag_id 

          delete from tempdb.dbo.DMReplicaEvents where not (availability_group_id = @ag_id or availability_group_id is NULL) 

          delete from tempdb.dbo.DMReplicaEvents where not (database_id in (select database_id from DbIdTable) or database_id is NULL)

          set @event = ''availability_mode_desc''
          INSERT INTO LatencyResults
          select @event, NULL as processing_time, NULL as publish_timestamp, availability_mode_desc as server_commit_mode from sys.availability_replicas A
          inner join 
          (select * from sys.dm_hadr_availability_replica_states) B
          on A.replica_id = B.replica_id and A.group_id = @ag_id and A.replica_server_name = @@SERVERNAME

          set @event = ''start_time''
          INSERT INTO LatencyResults
          select @event as event_name, NULL as processing_time, min(publish_timestamp) as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from tempdb.dbo.DMReplicaEvents

          set @event = ''recovery_unit_harden_log_timestamps''
          INSERT INTO LatencyResults
          select @event, avg(processing_time), min(publish_timestamp) as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from DMReplicaEvents where event_name=''recovery_unit_harden_log_timestamps'' GROUP BY DATEPART(YEAR, publish_timestamp), DATEPART(MONTH, publish_timestamp), DATEPART(DAY, publish_timestamp), DATEPART(HOUR, publish_timestamp), DATEPART(MINUTE, publish_timestamp), DATEPART(SECOND, publish_timestamp) 

          set @event = ''avg_recovery_unit_harden_log_timestamps''
          INSERT INTO LatencyResults
          select @event as event_name,AVG(processing_time) as processing_time, NULL as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from tempdb.dbo.DMReplicaEvents where event_name=''recovery_unit_harden_log_timestamps'' 

          set @event = ''hadr_db_commit_mgr_harden''
          INSERT INTO LatencyResults
          select @event, avg(processing_time), min(publish_timestamp) as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from DMReplicaEvents where event_name=''hadr_db_commit_mgr_harden'' GROUP BY DATEPART(YEAR, publish_timestamp), DATEPART(MONTH, publish_timestamp), DATEPART(DAY, publish_timestamp), DATEPART(HOUR, publish_timestamp), DATEPART(MINUTE, publish_timestamp), DATEPART(SECOND, publish_timestamp)

          set @event = ''avg_hadr_db_commit_mgr_harden''
          INSERT INTO LatencyResults
          SELECT @event as event_name, AVG(processing_time) as processing_time, NULL as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from tempdb.dbo.DMReplicaEvents where event_name=''hadr_db_commit_mgr_harden''

          set @event = ''avg_hadr_log_block_send_complete''
          INSERT INTO LatencyResults
          SELECT @event as event_name, AVG(processing_time) as processing_time, NULL as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode FROM tempdb.dbo.DMReplicaEvents WHERE event_name = ''hadr_log_block_send_complete''

          set @event = ''avg_hadr_log_block_compression''
          INSERT INTO LatencyResults
          SELECT @event as event_name, AVG(processing_time) as processing_time, NULL as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from tempdb.dbo.DMReplicaEvents where event_name=''hadr_log_block_compression''

          set @event = ''avg_hadr_log_block_decompression''
          INSERT INTO LatencyResults
          select @event as event_name, AVG(processing_time) as processing_time, NULL as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from tempdb.dbo.DMReplicaEvents where event_name=''hadr_log_block_decompression''

          set @event = ''hadr_lsn_send_complete''
          INSERT INTO LatencyResults
          select @event, avg(processing_time), min(publish_timestamp) as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from DMReplicaEvents where event_name=''hadr_lsn_send_complete'' GROUP BY DATEPART(YEAR, publish_timestamp), DATEPART(MONTH, publish_timestamp), DATEPART(DAY, publish_timestamp), DATEPART(HOUR, publish_timestamp), DATEPART(MINUTE, publish_timestamp), DATEPART(SECOND, publish_timestamp) 

          set @event = ''avg_hadr_lsn_send_complete''
          INSERT INTO LatencyResults
          select @event as event_name, AVG(processing_time) as processing_time, NULL as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from tempdb.dbo.DMReplicaEvents where event_name=''hadr_lsn_send_complete''

          set @event = ''avg_hadr_transport_receive_log_block_message''
          INSERT INTO LatencyResults
          select @event as event_name, AVG(processing_time) as processing_time, NULL as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from tempdb.dbo.DMReplicaEvents where event_name=''hadr_transport_receive_log_block_message''


          set @event = ''avg_log_flush_complete''
          INSERT INTO LatencyResults
          select @event as event_name, AVG(processing_time*1000) as processing_time, NULL as publish_timestamp, NULL as server_commit_mode from tempdb.dbo.DMReplicaEvents where event_name=''log_flush_complete''
          COMMIT

      ', 
		@database_name=N'tempdb', 
		@flags=0
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
/****** Object: Step [Drop XE Session]  Script Date: 12/19/2017 3:49:59 PM ******/
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'Drop XE Session', 
		@step_id=7, 
		@cmdexec_success_code=0, 
		@on_success_action=1, 
		@on_success_step_id=0, 
		@on_fail_action=2, 
		@on_fail_step_id=0, 
		@retry_attempts=0, 
		@retry_interval=0, 
		@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL', 
		@command=N'DROP EVENT SESSION [AlwaysOn_Data_Movement_Tracing] ON SERVER
                              UPDATE tempdb.dbo.LatencyCollectionStatus set collection_status =''Completed''', 
		@database_name=N'master', 
		@flags=0
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @jobId, @start_step_id = 1
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @jobId, @server_name = N'(local)'
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
COMMIT TRANSACTION
GOTO EndSave
QuitWithRollback:
  IF (@@TRANCOUNT > 0) ROLLBACK TRANSACTION
EndSave:
GO

Riportok

Miután az Agent job végzett, a riportok megjeleníthetők az AG nevén jobb gomb, majd Reports --> Standard Reports --> Primary vagy Secondary Replica Report

Én most a Primary Replica riportot futtattam, aminek az eredménye alább látható:

Vulnerability Assessment

Ez a biztonsági felmérés Azure-ban már elérhető egy ideje, de úgy látszik, nekünk "földi" DBA-knak is megadatik a lehetőség ennek a használatára. Nem mondom, hogy minden egyes beépített ellenőrzéshez tartozó szabállyal egyetértek, de kiindulásnak nem is olyan rossz. Ezt az adatbázison jobb gomb, majd Tasks --> Vulnerability Assessment --> Scan for Vulnerabilities... menüpontra kattintva érhetjük el, illetve meg is nyithatunk egy már elvégzett felmérést is.

Az elkészült felmérés eredménye (ez egy demó szerveren készült eredmény):

További információk erről az https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/sql-vulnerability-assessment oldalon érhetőek el.

Add comment