Hogyan írjunk ki állapotinformációt hosszan tartó adatbázis műveletnél.

Az üzleti felhasználók nem igazán szeretnek várakozni egy-egy lekérdezésünk eredményére, türelmetlenek. Egy aprócska trükkel, még az 1-2 percig tartó lekérdezésünket is “szeretni” fogják SmileEgy egyszerű példával szeretném ezt megmutatni: képzeljük el azt az esetet, amikor egy táblába 8M sort kell betölteni és szeretnénk látni, hogy éppen hol tart a betöltés.

Ehhez egy konzol alkalmazást készítettem:

/*===============================================================================
 File: Program.cs   
 Dátum: 2011.12.31
 Leírás: demo kód, sql progress info
 SQL Server verziók: 2008 és újabb
 Szerző: Berke János - IamBerke.com
---------------------------------------------------------------------------------
 (cc) 2011, IamBerke.com

 Szabadon másolható, módosítható, bemutatható a kód, amenniyben nem kereskedelmi
 célokat szolgál. A kód megjelenhet nyomtatott vagy elektronikus formában, 
 amennyiben a forrás megjelenítésre kerül, de a megjelnéshez a szerző 
 előzetes jóváhagyása is szükséges.

 A KÓD ÉS AZ INFORMÁCIÓK MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL "AS-IS" ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE,
 A SZERZŐ SEMMIFÉLE - SEM KÖZVETLEN, SEM KÖZVETETT - FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL. 
================================================================================*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;

namespace SqlProgressSample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string connectionString = @"Data Source=.\SQL2K8R2; Initial Catalog=tempdb; Integrated Security=SSPI";

      using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
      {
        connection.Open();
        connection.InfoMessage += new SqlInfoMessageEventHandler(SqlProgressEvent);
        connection.FireInfoMessageEventOnUserErrors = true;

        using (SqlCommand command = new SqlCommand())
        {
          command.Connection = connection;
          command.CommandText = @"SET NOCOUNT ON;

                      CREATE TABLE #T
                      (
	                      id int
                      );

                      DECLARE @i int = 0;
                      PRINT 'Starting insert';
                      WHILE @i < 7999999
	                      BEGIN
		                      INSERT INTO #T ([id]) VALUES (@i);
		                      SET @i += 1;
		
		                      IF (@i % 10000 = 0)
			                      RAISERROR (N'%d rows inserted.', 10, 1, @i) WITH NOWAIT;
	                      END
                      SET NOCOUNT OFF;";
          command.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
          command.ExecuteNonQuery();
        }

      }
    }

    private static void SqlProgressEvent(object sender, SqlInfoMessageEventArgs e)
    {
      if (e.Errors.Count > 0)
      {
        Console.WriteLine(e.Errors[0].Message);
      }
    }

    
  }
}

 

2 fontos dolgot kell kiemelni a fenti kódból:

 • SqlInfoMessageEventHandler delegate: erre van szükségünk, hogy az info üzeneteket elérjük. Ezek a PRINT vagy a RAISERROR megfelelő hívásaival hozható létre.
 • PRINT vagy RAISERROR az SQL kódban.

Az alábbi SQL kód volt a konzol alkalmazásban is használva, ami minden 10000 beszúrás után kiírta, hogy éppen mennyinél jár:

USE tempdb;
GO

SET NOCOUNT ON;

CREATE TABLE #T
(
	id int
);

DECLARE @i int = 0;

WHILE @i < 7999999
	BEGIN
		INSERT INTO #T ([id]) VALUES (@i);
		SET @i += 1;
		
		IF (@i % 10000 = 0)
			RAISERROR (N'%d rows inserted.', 10, 1, @i) WITH NOWAIT;
	END
SET NOCOUNT OFF;

 

A RAISERROR 10-es severity-vel került meghívásra, illetve a WITH NOWAIT opcióval. Ez utóbbi arra szolgál, hogy a kliens fel az info üzeneteket azonnal elküldi, nem várja meg a lekérdezés lefutását.

Ahhoz, hogy ez minden esteben működjön a C# kódban az SqlConnection FireInfoMessageEventOnUserErrors tulajdonságát TRUE értékre kell állítani.

Add comment