xp_readerrorlog

SQL Server 2012 esetében az sp_readerrorlog használható.

xp_readerrorlog fileid, logid, searchtext1, searchtext2

  • fileid: több error log file esetén a file ID, ahol a 0 az éppen aktuális file. Default 0.
  • logid: 1 az SQL Server Error log, 2 az SQL Server Agent. Default 1
  • searchtext1: string, ezt keresi az error log bejegyzésekben. Default NULL.
  • searchtext2:  string, ezt keresi az error log bejegyzésekben.  Default NULL.
 

Példa:

Keresem azt a bejegyzést az aktuális SQL Server Error Log-ban, ahol az adatbázis indulásokat látom:

xp_readerrorlog 0,1,'Starting up';

Példa:

Locked Pages in Memory engedélyezve van e:

xp_readerrorlog 0,1,'Locked Pages';