DBCC IND

DBCC IND ('dbname' | dbid, 'objectname' |  objectid , nonclustered indexid | 0 | 1 | -1 | -2,  partition_number )

Megmutatja az adott táblához tartozó adat/index page-ket.

 • dbname | dbid: az adatbázis neve vagy azonosítója
 • objectname | objectid: tábla/objektum neve vagy azonosítója
 • nonclustered indexid: az index azonosítója, ahol a 2 vagy annál nagyobb szám a táblán található nonclustered index-ek azonosítója. Az értéke a sys.indexes DMV index_id oszlopának felel meg. A 0,1,-1,-2 értékek az alábbiakat jelentik:
  • 0: megjeleníti az összes in-row adat és IAM lapot egy adott objektumhoz
  • 1: megjeleníti adott objektum összes lapját - adat, IAM, in-row, row-overflow, LOB -, ha van clustered index, akkor az index lapokat is.
  • -1: megjeleníti az összes IAM, adat és index lapokat egy objektumhoz.
  • -2: megjeleníti az összes IAM lapot, információt egy adott objektumhoz.
 • partition_number: default 0, megjeleníti az összes particiót. Ha 0-tól eltérő szám van megadva, akkor csak az adott particióról jelenít meg információt. Lsd.: sys.partitions catalog view partition_number oszlop.
Az eredmény oszlopai az alábbiak:
 • PageFID: File ID, amiben a page megtalálható
 • PagePID: a Page ID
 • IAMFID: az IAM Page File ID-ja, amiben megtalálható
 • IAMPID: az IAM Page ID
 • ObjectID: az objektum azonosítója. Megegyezik az object_id oszloppal a sys.objects catalog view-ban.
 • IndexID: az index azonosítója. Megegyezik a sys.indexes index_id oszlopának értékével, azzal a különbséggel, hogy a 0 HEAP.
 • PartitionNumber: partició száma az adott objektumon belül.
 • PartitionID: a partició azonosítója. lsd: sys.partitions catalog view partition_id oszlopa.
 • iam_chain_type: allocation unit típusa:
  • in-row data
  • row-overflow data
  • LOB data
 • PageType: 
  • 1: adat lap
  • 2: index lap
  • 3: TEXT_MIXED_PAGE
  • 4: TEXT_TREE_PAGE
  • 10: IAM lap
 • IndexLevel: az index szintje. 0 a levél szint.
 • NextPageFID: a file azonosítója a következő lapnak az index adott szintjén
 • NextPagePID: a lap azonosítója a következő lapnak az index adott szintjén
 • PrevPageFID: a file azonosítója a előző lapnak az index adott szintjén
 • PrevPagePID: a lap azonosítója az előző lapnak az index adott szintjén
 
A sys.system_internals_allocation_units catalog view egy igen jó alternatíva a DBCC IND helyett.